Dr habilitowany w zakresie pedagogiki

Miejsce pracy Toruń i Bydgoszcz
Województwo Toruń; Bydgoszcz
Opis oferty

Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu ogłasza konkurs na stanowisko Dr hab. w zakresie pedagogiki.

Dyscyplina naukowa: pedagogika

Do konkursu mogą przystąpić osoby zainteresowane zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę na podstawowym miejscu pracy i prowadzeniem zajęć dydaktycznych od dn. 1.10.2020r. na kierunkach: Pedagogika – studia I i II stopnia oraz Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna - Jednolite Studia Magisterskie

Poszukiwane kompetencje

Warunki konkursu:

  • posiadanie co najmniej stopienia naukowego doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki
  • posiadanie doświadczenie dydaktycznego (w tym promotorstwo prac licencjackich, magisterskich)
  • mile widziane doświadczenie zawodowe i dorobek praktyczny (spoza szkolnictwa wyższego)

Wymagane dokumenty:

  • kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
  • aktualne CV
  • list motywacyjny
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia dydaktyczne, zawodowe i naukowe
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
Data ostatniej modyfikacji 18 sierpnia 2020