Wykładowca przedmiotu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Województwo Toruń
Poszukiwane kompetencje
  • tytuł naukowy dr nauk ekonomicznych lub dr nauk o zarządzaniu z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  • doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym
Oferujemy
  • umowę cywilnoprawną
  • elastyczne godziny pracy
  • współpracę z zespołem doświadczonych dydaktyków w środowisku o wysokim potencjale biznesowym.
Data ostatniej modyfikacji 26 listopada 2019