Prowadzący zajęcia z przedmiotu Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Miejsce pracy Toruń i Bydgoszcz
Województwo Toruń; Bydgoszcz
Poszukiwane kompetencje
  • tytuł naukowy mgr lub dr
  • doświadczenie zawodowe w obszarze sprawozdawczości finansowej
  • mile widziane doświadczenie dydaktyczne
Oferujemy
  • umowę cywilnoprawną
  • weekendowe godziny pracy (14 godzin ćwiczeń, 18 godzin wykładów)
  • współpracę z zespołem doświadczonych dydaktyków w środowisku o wysokim potencjale biznesowym
Data ostatniej modyfikacji 9 lipca 2020